- تقويم آموزشي تاريخ انتشار :1398

تقويم دانشگاهي نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 99 ـ 98


- حوزه آموزشی دانشگاه (لینک اینترنتی) تاريخ انتشار :1398

اداره کل خدمات آموزشی

مدیریت تحصیلات تکمیلی


- آيين نامه‌هاي آموزشي تاريخ انتشار :1398

آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته براي ورودي‌هاي 93 به بعد

آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته براي ورودي‌هاي 94 به بعد

آيين نامه آموزشي دوره‌هاي دکتری براي ورودي‌هاي 95 به بعد


- راهنماها و اطلاعیه ها تاريخ انتشار :1398

اطلاعیه سازمان وظيفه عمومي ناجا درخصوص نحوه استفاده از سنوات ارفاقي دانشجويان

راهنماها و مراحل گردش كار در سيستم گلستان

راهنمای عمومی برای ثبت درخواست دانشجویان در پیشخوان خدمت

راهنماي درخواست الكترونيكي دفاع ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد

فرم تعهدنامه دانشجوی ترم آخر

فایل راهنمای درخواست مجوز ثبت نام

شیوه نامه جدید تدوین پایان نامه و رساله تحصیلات تکمیلی

خلاصه ای از قوانین مربوط به انتقال و مهمان (مقطع کارشناسی)