- تقويم آموزشي تاريخ انتشار :1400

تقويم دانشگاهي نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 1401 ـ 1400


- حوزه آموزشی دانشگاه (لینک اینترنتی) تاريخ انتشار :1400

اداره کل خدمات آموزشی

مدیریت تحصیلات تکمیلی


- آيين نامه‌هاي آموزشي تاريخ انتشار :1400

آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته براي ورودي‌هاي 93 به بعد

آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته براي ورودي‌هاي 94 به بعد

آيين نامه آموزشي دوره‌هاي دکتری براي ورودي‌هاي 95 به بعد


- راهنماها و اطلاعیه ها تاريخ انتشار :1400

ثبت اطلاعات واکسیناسیون در سیستم LMS دانشگاه

تاييد غيرحضوري فرم مخصوص ميانگين تعداد واحد / فرم مدرك كارشناسي /فرم معدل

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی سال 1400

اطلاعیه مهم مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعیه عدم محدودیت اخذ واحد دانشجویان مشروطی در نیمسال اول 1401-1400

اطلاعیه آموزشی موضوع استفاده از سهمیه رتبه اول

اطلاعیه آموزشی موضوع دانشجویان کارشناسی میهمان در سایر دانشگاه ها

اطلاعیه میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

راهنمای ثبت درخواست بررسی غیبت کلاسی یا امتحانی

راهنمای ثبت تقاضای دریافت پستی گواهی موقت پایان تحصیلات از طریق پیشخوان خدمت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید موضوع آموزش الکترونیکی

الکترونیکی شدن درخواست انتخاب واحد پس از موعد مقرر

راهنماها و مراحل گردش كار در سيستم گلستان

راهنمای عمومی برای ثبت درخواست دانشجویان در پیشخوان خدمت

راهنماي درخواست الكترونيكي دفاع ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد

فرم تعهدنامه دانشجوی ترم آخر

فایل راهنمای درخواست مجوز ثبت نام

شیوه نامه جدید تدوین پایان نامه و رساله تحصیلات تکمیلی

خلاصه ای از قوانین مربوط به انتقال و مهمان (مقطع کارشناسی)