- تقويم آموزشي تاريخ انتشار :1397

تقويم دانشگاهي نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 98 ـ 97


- حوزه آموزشی دانشگاه (لینک اینترنتی) تاريخ انتشار :1397

اداره کل خدمات آموزشی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

فرم ثبت مشخصات اوليه كاركنان غير هيات علمي


- آيين نامه‌هاي آموزشي تاريخ انتشار :1397

آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته براي ورودي‌هاي 93 به بعد

آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته براي ورودي‌هاي 94 به بعد

آيين نامه آموزشي دوره‌هاي دکتری براي ورودي‌هاي 95 به بعد


- راهنماها و اطلاعیه ها تاريخ انتشار :1397

اطلاعیه امور مالی برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

برنامه امتحانات ترم تابستان 1397

خلاصه ای از قوانین مربوط به انتقال و مهمان (مقطع کارشناسی)

اطلاعیه تکمیل مدارک ورودی های جدید

فرم تعهدنامه دانشجوی ترم آخر

فایل راهنمای درخواست مجوز ثبت نام

قابل توجه دانشجویان مهمان در سایر دانشگاه ها

راهنمای عمومی برای ثبت درخواست دانشجویان در پیشخوان خدمت

راهنماها و مراحل گردش كار در سيستم گلستان

راهنماي درخواست الكترونيكي دفاع ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد

شیوه نامه جدید تدوین پایان نامه و رساله تحصیلات تکمیلی

مصوبه هيات امناء درخصوص سقف بهره مندي دانشجويان روزانه ازآموزش رايگان

شیوه نامه جدید اخذ و ثبت نمره پروژه کارشناسی 

راهنماي درخواست تغيير رشته داخلي

راهنماي درخواست كارآموزي

جدول دروس معارف به همراه توضيحات و  محدوديت اخذ دروس