- تقويم آموزشي تاريخ انتشار :1397

تقويم دانشگاهي نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 98 ـ 97


- حوزه آموزشی دانشگاه (لینک اینترنتی) تاريخ انتشار :1397

اداره کل خدمات آموزشی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

فرم ثبت مشخصات اوليه كاركنان غير هيات علمي


- آيين نامه‌هاي آموزشي تاريخ انتشار :1397

آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته براي ورودي‌هاي 93 به بعد

آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته براي ورودي‌هاي 94 به بعد

آيين نامه آموزشي دوره‌هاي دکتری براي ورودي‌هاي 95 به بعد


- راهنماها و اطلاعیه ها تاريخ انتشار :1397

برنامه کلاسی ترم تابستان در سال تحصیلی 1396-97

اطلاعيه اداره کل آموزش دانشگاه در خصوص غیبت کلاسی دانشجویان

خلاصه ای از قوانین مربوط به انتقال و مهمان (مقطع کارشناسی)