- تقويم آموزشي تاريخ انتشار :1396

تقويم دانشگاهي نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 97 ـ 96

تقويم دانشگاهي نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 96 ـ 95


- حوزه آموزشی دانشگاه (لینک اینترنتی) تاريخ انتشار :1396

اداره کل خدمات آموزشی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

فرم ثبت مشخصات اوليه كاركنان غير هيات علمي


- آيين نامه‌هاي آموزشي تاريخ انتشار :1396

آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته براي ورودي‌هاي 91 و 92

آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته براي ورودي‌هاي 93 به بعد


- راهنماها و اطلاعیه ها تاريخ انتشار :1396

تمدید ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی سال 1396

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی سال 1396

ا طلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی سال 1396 بر حسب حروف الفباء

اطلاعيه امور مالي موضوع شهريه ورودی های جدید

اطلاعيه امور مالي موضوع شهريه نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

ارائه نمرات ترم تابستان 1396 قبل از شروع ثبت نام اينترنتي

برنامه امتحانات ترم تابستان 1396

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه رتبه اول

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی سال 1391

اطلاعیه ترم تابستان در خصوص دروسی که به حد نصاب نرسیده است

اطلاعیه برنامه کلاسی و امتحانی ترم تابستان در سال تحصیلی 96-95

راهنمای ثبت نام ترم تابستان ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود

راهنمای ثبت نام ترم تابستان ویژه دانشجویان سایر دانشگاهها

اطلاعیه برگزاري ترم تابستان در سال تحصیلی 96-95

اطلاعیه زمان انتخاب واحد درس كارآموزي برای تابستان 1396

اطلاعيه تغيير كلاس هاي صبح در ماه مبارك رمضان

اطلاعیه دفتر استعدادهای درخشان

فرم تعهدنامه دانشجوی ترم آخر

فایل راهنمای درخواست مجوز ثبت نام

اطلاعیه امور مالی برای نیمسال دوم 96-95

قابل توجه دانشجویان مهمان در سایر دانشگاه ها

راهنمای عمومی برای ثبت درخواست دانشجویان در پیشخوان خدمت

راهنماها و مراحل گردش كار در سيستم گلستان

راهنماي درخواست الكترونيكي دفاع ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد

شیوه نامه جدید تدوین پایان نامه و رساله تحصیلات تکمیلی

مصوبه هيات امناء درخصوص سقف بهره مندي دانشجويان روزانه ازآموزش رايگان

شیوه نامه جدید اخذ و ثبت نمره پروژه کارشناسی 

راهنماي درخواست تغيير رشته داخلي

راهنماي درخواست كارآموزي

جدول دروس معارف به همراه توضيحات و  محدوديت اخذ دروس