- تقويم آموزشي تاريخ انتشار :1396

تقويم دانشگاهي نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 97 ـ 96

تقويم دانشگاهي نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 96 ـ 95


- حوزه آموزشی دانشگاه (لینک اینترنتی) تاريخ انتشار :1396

اداره کل خدمات آموزشی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

فرم ثبت مشخصات اوليه كاركنان غير هيات علمي


- آيين نامه‌هاي آموزشي تاريخ انتشار :1396

آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته براي ورودي‌هاي 91 و 92

آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته براي ورودي‌هاي 93 به بعد


- راهنماها و اطلاعیه ها تاريخ انتشار :1396

فرم تعهدنامه دانشجوی ترم آخر

فایل راهنمای درخواست مجوز ثبت نام

قابل توجه دانشجویان مهمان در سایر دانشگاه ها

راهنمای عمومی برای ثبت درخواست دانشجویان در پیشخوان خدمت

راهنماها و مراحل گردش كار در سيستم گلستان

راهنماي درخواست الكترونيكي دفاع ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد

شیوه نامه جدید تدوین پایان نامه و رساله تحصیلات تکمیلی

مصوبه هيات امناء درخصوص سقف بهره مندي دانشجويان روزانه ازآموزش رايگان

شیوه نامه جدید اخذ و ثبت نمره پروژه کارشناسی 

راهنماي درخواست تغيير رشته داخلي

راهنماي درخواست كارآموزي

جدول دروس معارف به همراه توضيحات و  محدوديت اخذ دروس